เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส โรสโกลด์
เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส โรสโกลด์
เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส โรสโกลด์

LFB-STC(M)-N003

Detail

Material (Top) - Cushion

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 48x68x92 cm (Customizable)

เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส โกลด์
เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส โกลด์
เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส โกลด์

LFB-STC(M)-N003

Detail

Material (Top) - Cushion

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 48x68x92 cm (Customizable)

เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส
เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส
เก้าอี้เบาะผ้า โครงสแตนเลส

LFB-STC(M)-N003

Detail

Material (Top) - Cushion

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 48x68x92 cm (Customizable)