เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้

8361 Yellow

Material (Top) - Plastic (Yellow)

Material (Base) - Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 56x62x86 cm (Customizable)

เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้

8339 Light Yellow

Material (Top) - Plastic (Light Yellow)

Material (Base) - Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 56x62x86 cm (Customizable)

เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้

8353 Dark Grey

Material (Top) - Plastic (Dark Gray)

Material (Base) - Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 56x62x86 cm (Customizable)

เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้
เก้าอี้เบาะพลาสติกทำสี ขาสแตนเลส ลายไม้

8361 Blue

Material (Top) - Plastic (Blue)

Material (Base) - Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 56x62x86 cm (Customizable)