โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส โรสโกลด์

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x150x73 cm (Customizable)

Detail

LFB19

โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส โกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส โกลด์

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x150x73 cm (Customizable)

โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส โกลด์

LFB19

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x150x73 cm (Customizable)

โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส
โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส
โต๊ะกินข้าว ขาไขว้ข้าง สแตนเลส

Detail

LFB19