โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส โรสโกลด์

LFB16

โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส โรสโกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 100x200x73 cm (Customizable)

โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส โกลด์

LFB16

โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส โกลด์
โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส โกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x150x73 cm (Customizable)

โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส

LFB16

โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส
โต๊ะกินข้าว ซี่โมเดิร์น โครงสแตนเลส

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x150x73 cm (Customizable)