โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์ โรสโกลด์
โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์ โรสโกลด์
โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์ โรสโกลด์

LFB-STX005-R

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Hairline Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x100x73 cm (Customizable)

โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์ โกลด์
โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์ โกลด์

LFB-STX005-G

โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์ โกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Hairline Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 60x100x73 cm (Customizable)

โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์
โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์
โต๊ะขาตัวX สแตนเลสแฮร์ไลน์

Dimentions (WxLxH) - 60x100x73 cm (Customizable)

Material (Base) - Stainless Hairline Stainless Steel 304

Material (Top) - Marble

LFB-STX005-S

Detail