โต๊ะกินข้าว ขาลวดลาย สแตนเลส โรสโกลด์

LFB11

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Detail

โต๊ะกินข้าว ขาลวดลาย สแตนเลส โกลด์

Dimentions (WxLxH) - 100x200x73 cm (Customizable)

LFB11

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Detail

Dimentions (WxLxH) - 100x200x73 cm (Customizable)

LFB11

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 100x200x73 cm (Customizable)