โต๊ะกินข้าว ขาสอบ สแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาสอบ สแตนเลส โรสโกลด์

LFB-N003

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 70x70x73 cm (Customizable)

โต๊ะกินข้าว ขาสอบ สแตนเลส โกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาสอบ สแตนเลส โกลด์

LFB-N003

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 70x70x73 cm (Customizable)

โต๊ะกินข้าว ขาสอบ สแตนเลส
โต๊ะกินข้าว ขาสอบ สแตนเลส

LFB-N003

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 70x70x73 cm (Customizable)