โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส โรสโกลด์

LFB-N004

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 65x170x73 cm (Customizable)

Detail

โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส โกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส โกลด์
โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส โกลด์

LFB-N004

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 65x170x73 cm (Customizable)

Detail

โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส
โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส
โต๊ะกินข้าว ขาลูกศร สแตนเลส

LFB-N004

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 65x170x73 cm (Customizable)

Detail