โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส โรสโกลด์

LFB05

โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส โรสโกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 45x45x60 cm (Customizable)

โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส โกลด์
โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส โกลด์

LFB05

โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส โกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 45x45x60 cm (Customizable)

โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส
โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส

LFB05

โต๊ะข้าง ทรงเพชร โครงสแตนเลส

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 45x45x60 cm (Customizable)