โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส โรสโกลด์
โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส โรสโกลด์

LFB-N006

โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส โรสโกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Rosegold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 40x40x60 cm (Customizable)

โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส โกลด์
โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส โกลด์

LFB-N006

โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส โกลด์

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Gold Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 40x40x60 cm (Customizable)

โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส
โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส

LFB-N006

โต๊ะข้าง โมเดิร์น โครงสแตนเลส

Detail

Material (Top) - Marble

Material (Base) - Stainless Mirror Stainless Steel 304

Dimentions (WxLxH) - 40x40x60 cm (Customizable)